Realizace a projekce staveb s. r. o.

Realizace a projekce staveb s. r. o. je nezávislá realizační a projektová společnost pro vodohospodářské, inženýrské a pozemní stavby.

V České republice zajišťujeme realizace staveb, projektovou přípravu staveb včetně inženýrské činnosti a stavebního dozoru investora.

Projektování a inženýring

Projektování a inženýring

 • vypracování projektových dokumentací všech stupňů
 • související inženýrská činnost
 • stavební dozor investora

Realizace staveb

Realizace staveb

 • zemní práce
 • inženýrské stavby (kanalizace, vodovody, základní technické vybavenosti)
 • obnova vodních ploch (opravy, odbahňování apod.)
 • zemědělské a průmyslové stavby
 • novostavby rodinných domů
 • údržba a opravy objektů

Vodní hospodářství a životní prostředí

Vodní hospodářství
a životní prostředí

 • vodohospodářské a zdravotnětechnické stavby
 • úpravny pitné a technologické vody
 • čistírny odpadních vod
 • vodovody a kanalizace
 • rybníky a poldry
 • protipovodňové opatření
 • manipulační a provozní řády
 • pasporty
 • základní technické vybavení ZTV