Realizace a projekce staveb s. r. o.

Srážkové vody a jejich využití

Hospodaření s dešťovou vodou má oporu v české legislativě. Lidé se při stavbě svých rodinných domů setkávají s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby. V každém případě je hospodaření s dešťovou vodou problematika, kterou je nutné řešit komplexně a je třeba začít již ve fázi projektové dokumentace pro získání stavebního povolení.

Nabízíme vám nejvhodnější řešení jak využívat a hospodařit s dešťovou vodou, která spadne na daný stavební pozemek. Tuto dešťovou vodu je možné akumulovat a následně využívat v domácnosti, kde může při splachování WC, praní apod. bez problémů nahradit vodu pitnou.

Akumulace se provádí převážně v podzemních nádržích s následným přepadem do vsakovacího objektu určeného pro dešťové vody, čímž doplňujeme zásoby podzemní vody.

AS-REWA je podzemní nádrž na vodu, která umožňuje komplexní řešení akumulace a využití dešťových vod.

AS-REWA Kombi je komplexně vystrojená nádrž na dešťovou vodu, která zajišťuje filtraci srážkové vody, její akumulaci, čerpání do rozvodu a doplňování pitné vody do systému v případě nedostatku srážek.

AS-REWA Eco zajišťuje filtraci a akumulaci srážkové vody.

Celý systém využití srážkové vody v domácnosti předpokládá vodu:

  • zachytit,
  • vyčistit od mechanických nečistot,
  • akumulovat,
  • přivést ke spotřebičům.

Současně je nutné zajistit:

  • odtok přebytečné srážkové vody mimo systém,
  • možnost doplnění systému pitnou vodou v případě období sucha.

Nádrž na dešťvou vodu